Knits&Pieces

Jag tänker inte förvandla Eftertänkt till en stickblogg, men ibland behöver jag prokrastinera. Mönster på både svenska och engelska som pdf under bilden.

I have no intention of turning Eftertänkt into a knitters’ blog, but I do need to procrastinate. The patterns are in both Swedish and English, pdf links under the picture.


Twittrarens tumledsvärmare (pdf) | Tweeter’s thumbwarmers (pdf)

Inga kommentarer: