Presenterat

2023

Bergen, Norway, 17 August
Double roles, double trouble? Journalist union representatives’ work during disruptive change in a local news media organization
Presentation at Nordmedia 2023, Media Industries division

Palma de Mallorca, Spain, 4 July
Presentation by co-author Stefan Nilsson at Edulearn23

2022

Sundsvall, 5 maj
Paneldiskussion under FSMK-dagen och ämneskonferensen

Trollhättan, 16 mars
Lunchföreläsning på Högskolan Väst

2021

Umeå, 20 april
Presentation på HAS vid Umeå universitet, institutionen för kultur och medievetenskaper

Sundsvall, 25 februari
Presentation på HAS vid Mittuniversitetet, avdelningen för medier och kommunikation

2020

Stockholm, 26 november
Presentation på HAS vid Södertörns högskola, avdelningen för journalistik

2018


Prague, Czech Republic, 25 May

The private side of journalists. Changing practices in journalist's self-branding on Twitter over time
Presentation at ICA 2018, Journalism Studies Division

Göteborg, 13 mars
Att lära sig leva med ”fake news
Presentation på Källkritikens dag vid Kuggen, Chalmers bibliotek

2017


Stockholm, 21 november
Att påverka eller påverkas. Eller: Medierna, ”fake news” och desinformation
Presentation vid Internetdagarna 2017Fake news, filterbubblor och faktan som försvann
Se presentationen på YouTube

2016


Prague, Czech Republic, 12 November

Social media logic in journalism: reshaping the profession
Presentation at ECREA 2016, Journalism Studies Section

2015


Cardiff, UK, 11 September

Appropriating social media: the changing uses of social media among journalists across time
Presentation with co-authors Monica Djerf-Pierre and Marina Ghersetti at Future of Journalism 2015

Cardiff, UK, 10 September

Journalistic Twitter branding in the neoliberal labour market
Presentation with co-author Jenny Wiik at Future of Journalism 2015

Leeds, UK, 7 September

Journalistic Twitter branding in the neoliberal labour market
Presentation with co-author Jenny Wiik at Capitalism, Culture and the Media

Copenhagen, Denmark, 14 August

Patterns of use among Swedish journalists on Twitter
Presentation at Nordmedia 2015, Journalism Division

San Juan, Puerto Rico, 24 May

When journalists tweet: Disclosure, participatory, and personal transparency
Presentation at ICA 2015, Journalism Studies Division

Gothenburg, 4 March

Journalists on Twitter: Sampling and collecting data
Presentation at HAS, JMG

2014


Reykjavik, Iceland, 25 September
Social media as a professional tool for journalists
Workshop at NordJour 2014, Nordic Conference for Journalism Teachers

Seattle, WA, 23 May
J-tweeters. Pointing towards a new set of professional practices and norms in journalism
Presentation at ICA 2014, Journalism Studies Division 

2013


Cardiff, UK, 13 September

Where the (inter)action is: Journalists’ and the audiences’ social media use
Presentation with co-author Annika Bergström at Future of Journalism 2013

London, UK, 21 June
The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?
Presentation with co-author Monica Djerf-Pierre at ICA 2013, Journalism Studies Division

2012


Stockholm, 6 december
Krossade myter och goda råd – journalisters användning av sociala medier
Presentation vid Vetenskapsrådets Expertsvarardag

Istanbul, Turkey, 26 October
The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?
Presentation at ECREA 2012, Journalism Studies Section

Inga kommentarer: