23 november 2013

Och vinnarna är…

Igår kväll prisades vinnarna i Nordic Data Journalism Awards under den nordiska datajournalistikkonferensen vid Södertörns högskola.
     Jag är själv inte på plats, och av twitterflödet att döma missar jag en massa intressanta föreläsningar om datainsamlingsmetoder, analysverktyg, presentationsmöjligheter etc.

I klassen Datadriven undersökande journalistikHelsingin Sanomat Finnish lobbying.
     Motiveringen: "Imponerande metodiskt arbete inom ett fält som få journalister vågar sig på – nätverksanalys. Förmår utnyttja materialet optimalt, presentera det begripligt och samtidigt sätta fakta i ett större sammanhang. Variationen i visualiseringen ger många infallsvinklar på det breda datamaterialet. Tekniker och metoder kan återanvändas, och visar väg för digital medieproduktion. Ett praktexempel på vad en man med höga ambitioner och 'sisu' kan få till!"
     HS skriver själva om vinsten här (tror jag, min finska är inget vidare ska erkännas).

I klassen Data storytellingSunnmørspostens Rush i Ålesund
     Motiveringen: "En innovativ story där journalisterna verkligen har tagit datajournalistik ett steg längre. Lyckas engagera läsare på olika plattformar och i sociala medier, före och efter publiceringen. Visar att också en liten redaktion kan skapa originell och nyskapande datajournalistik. En fräsch fläkt bland alla bidrag. Datajournalistik behöver inte bara betyda databaser och siffror – det räcker ibland med en genialt enkel idé, med data på ett annorlunda sätt. Skjuter en pil rakt in i hjärtat!"
     Smp skriver själva om segern här.

I klassen Datadrivna applikationerAftonbladets Dödade kvinnor.  
     Motiveringen: "Viktig journalistik som också visar hur en dataapplikation kan användas i en publicering över en längre tidsperiod. Mycket ambitiös genomgång med stort genomslag i andra medier och i forskning. Visar hur mångsidig datajournalist är: den kan också beröra människoöden på ett djupt personligt plan. Utnyttjar webbformatet mycket bra, och ger en oförglömlig inblick i en del av samhället vi annars inte ser. Tyngden i materialet och de oändliga tragedierna lämnar ingen oberörd."
     Och Aftonbladet presenterar vinsten här.

14 november 2013

Här är Nordens bästa datajournalistik!

Livet som doktorand: Samtidigt som jag (1) har skrivit klart konferenspaper/artikel om de svenska journalister som är mest aktiva på Twitter och hur de – faktiskt – skiljer sig från sina mindre aktiva kollegor, (2) har examinerat journaliststudenter på en hemtenta om journalistrollen och (3) handleder andra journaliststudenter i deras arbete med kandidatuppsatserna, så (4) sitter jag i juryn för Nordic Data Journalism Awards, det nordiska datajournalistikpriset. Livet som doktorand är med andra ord ganska gott denna regniga november.
     Datajournalistikpriserna delas ut i samband med konferensen Datajournalistik i Norden på Södertörns högskola i slutet av nästa vecka, och jag tänker inte berätta vilka som vinner. Däremot kan jag berätta att det varit fantastiskt roligt att gå igenom alla bidrag, 25 stycken, och i en första omgång vaska fram tolv nomineringar till de olika priserna:

I klassen Datadriven undersökande journalistik:


I klassen Data storytelling:


I klassen Datadrivna applikationer:


Tittar man igenom de nominerade bidragen ovan ser man att datajournalistik kan vara väldigt olika saker, och det är också svårt att definiera begreppet och säga vad som skiljer datajournalistik från all annan sorts journalistik – när data kan vara så många olika saker. Minsta gemensamma nämnare skulle kunna vara att man använder programmering/mjukvara i processen att samla in, kombinera, analysera eller presentera information. "Data can be the source of data journalism, or it can be the tool with which the story is told – or it can be both", står det i The Data Journalism Handbook som finns tillgänglig online, och det är en definition så god som någon.
     Själv är jag speciellt förtjust i den datadrivna undersökande journalistiken, där journalister relativt enkelt kan analysera och – inte minst viktigt – åskådliggöra enorma mängder data. Titta på exemplen ovan, och fundera sedan lite över hur nyheterna blivit om det "bara" varit text, radio eller tv. 


Fotnot: Den som vill läsa mer om datajournalistik, eller inspireras, kan besöka  Journalism++.