Publicerat

Mina publikationer. De flesta kan du ladda ner (pdf):

2018

Hedman, Ulrika (2018) Journalister och alternativa journalister på Twitter. I Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin och Kajsa Falasca (red) Snabbtänkt. Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall: Demicom, Mittuniversitetet

2017

Hedman, Ulrika (2017) Making the most of Twitter: How technical affordances influence Swedish journalists' self-branding. I Journalism (online first).

2016

Hedman, Ulrika och Monika Djerf-Pierre ( 2016) Journalists' uses of Twitter. I Bob Franklin och Scott Eldridge (red) The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Abingdon: Rutledge (beställ boken här).

Hedman, Ulrika (2016) Primära publiker i sociala medier. I Jonas Olsson, Henrik Ekengren Oscarsson och Maria Solevid (red) Ekvilibrium. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet (beställ/ladda ner hela boken här).

Gästblogg:
Hedman, Ulrika (2016) Skydda dig mot klickbetesfällan! I Journalisttips 1 juli.

Djerf-Pierre, Monika, Marina Ghersetti och Ulrika Hedman (2016) Appropriating social media. I Digital Journalism 4(7):849–860.

Hedman, Ulrika (2016) When journalists tweet: Disclosure, participatory, and personal transparency. I Social Media + Society 2(1):1–13.

Bokrecension:
Hedman, Ulrika (2016) Book review: "Tell Everyone: why we share and why it matters". I Digital Journalism 4(2): 298–299.

2015

Debatt:
Hedman, Ulrika (2015) Ny forskning: SR-journalister "bäst" på jobbprat på Twitter. I Sveriges Radio: Medieormen 25 maj.

Hedman, Ulrika (2015) J-Tweeters. Pointing towards a new set of professional practices and norms in journalism. I Digital Journalism 3(2): 279–297.

2014

Debatt:
Hedman, Ulrika (2014) Journalister glömmer källskyddet på Twitter. I Sveriges Radio: Medieormen 16 september.

Debatt:
Hedman, Ulrika, Marie Grusell och Hampus Brynolf (2014) Onödigt för politiker jaga journalister på Twitter. I Dagens Samhälle 3 juni.

Debatt:
Hedman, Ulrika (2014) Förtroendebarometern säger inte mycket om förtroendet för Twitter. I Sveriges Radio: Medieormen 7 mars.

2013

Bergström, Annika och Ulrika Hedman (2013) Where the (inter)action is: Journalists' and the audiences' social media use. Paper presenterat vid Future of journalism, Cardiff, UK, 13 september..

Hedman, Ulrika och Monika Djerf-Pierre (2013) The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide? I Digital Journalism 1(3): 368–385.

2012

2011

Wadbring, Ingela och Ulrika Hedman (2011) Ökad polarisering i morgontidningsläsningen. I Sören Holmberg, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson (red) Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet (beställ/ladda ner hela boken här).

Hedman, Ulrika (2011) Läsvanestudien 1986–2010. Dagspresskollegiet PM 80. Göteborg: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

Tidskriftsartikel:
Wadbring, Ingela och Ulrika Hedman (2011) Ökad polarisering i morgontidningsläsningen. I Alba.nu, nummer 4/2011 (Tema: Det nya medielandskapet).

2010

Hedman, Ulrika (2010) Studenterna vid Institutionen för socialt arbete – Student-SOM 2009. SOM-rapport 2010:12. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

2009

Hedman, Ulrika (2009) Läsarmedverkan: Lönande logiskt lockbete. Nättidningarnas användarskapade innehåll ur ett redaktionellt ledningsperspektiv. Arbetsrapport nr. 56. Göteborg: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

Hedman, Ulrika (2009) "Morgontidningen kostar för mycket". I Sören Holmberg och Lennart Weibull (red) Svensk höst. Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet (beställ/ladda ner hela boken här).

2006

Hedman, Ulrika (2006) "Har ni nåt webbigt?" En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärdering samt medielogik. Arbetsrapport nr. 40. Göteborg: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.


2005

Opublicerat:
Hedman, Ulrika (2005) Till salu: Ett grönt samvete. Privatiseringen av ett globalt problem. C-uppsats vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.