3 april 2016

Ny forskning: Facebook allt viktigare som informationskälla när det händer något

För många är Facebook och Twitter lika viktiga nyhetskällor som nyhetssajter eller nyheterna på radio och tv. En konsekvens av det är att de myndigheter, nyhetsmedier och andra aktörer som arbetar med kriskommunikation delvis måste ändra sitt sätt att kommunicera med allmänheten vid särskilda händelser. Det är en av slutsatserna i forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0 som nu kommit med sin slutrapport. På uppdrag av MSB har forskarna studerat kommunikationen vid flera särskilda händelser, från den stora branden i Halmstads hamn 2012 till skogsbranden i Västmanland 2014, för att se hur sociala medier påverkar hur kriskommunikationen förändras.
     Kriskommunikation i det digitala landskapet är författad av Tomas Odén, Monika Djerf-Pierre, Marina Ghersetti och Bengt Johansson.

Inga kommentarer: