7 maj 2011

Redaktioner och journalister:
Låt twittrandet följa spelreglerna!

Hur många nyhetsredaktioner följer du på Twitter? Hur många journalister som twittrar i sin yrkesroll följer du?
     Är du som jag är svaret i alla fall några stycken. Och så får du en lagom dos med förhandstips, efterlysningar, oskyldigt skvaller och rent ointressant nonsens. Blandat med verklig dialog –  redaktörer som faktiskt svarar på frågor från sina läsare och tittare, ansvariga utgivare som diskuterar etiska överväganden och publiceringsbeslut, strategigrupper som testar nya format.

Nu har många enskilda journalister börjat fundera över de juridiska aspekterna på sitt twittrande (och deltagande i andra sociala medier också, för den delen). I alla fall den delen av twittrandet som inte är privat, utan som sker som en del i jobbet, i yrkesrollen. För när en journalist skriver i tidningen eller på webben – eller säger saker i radio eller TV – är hon skyddad av TF respektive YGL. Grundlagen lägger det juridiska ansvaret på ansvarig utgivare, inte på den enskilda journalisten. Hur många skulle våga vara journalister om det inte var så?
     Men i twittrandet finns det ingen ansvarig utgivare.
     Det är inte säkert att detta kommer att innebära ett problem. Det beror lite på hur journalisters användning av Twitter utvecklar sig.

De redaktioner som har konto på Twitter borde fundera ett varv extra, så att inte uppgifter slinker igenom i twitterflödet som aldrig skulle publicerats på ordinarie plattform.
     Brittiska oberoende Press Complaints Commission (ungefär – med betoning på ungefär – motsvarande vår Pressens Opinionsnämnd) ser åtminstone vissa redaktioners twitterflöden som en del av den redaktionella produkten och vill därför att publicitetsreglerna ska gälla även där.
     I Sverige skulle det betyda att redaktioner och journalister som twittrar förbinder sig att följa Spelregler för press, radio och TV, och att enskilda kan vända sig till PO/PON respektive Myndigheten för radio och TV med klagomål på förtal eller felaktigheter i ett twitterflöde.
  
Varför inte förekomma kraven på reglering? För jag är övertygad om att förr eller senare kommer det sådana krav. Därför uppmanar jag svenska redaktioner och journalister: Lägg en länk till spelreglerna i twitterprofilen! Se till att följa dem också, så slipper enskilda journalister vara oroliga över ett än så länge bristande juridiskt skydd.

Inga kommentarer: