8 september 2011

Nytt om medievanor från Dagspresskollegiet

Nu har Dagspresskollegiet (som flyttat med professor Ingela Wadbring till Mittuniversitetet i Sundsvall) publicerat tre av mediekapitlen från årets SOM-bok Lycksalighetens ö på nätet. Det betyder att Ingelas och mitt kapitel "Ökad polarisering i morgontidningsläsningen" går att ladda ner som pdf.

Dagspresskollegiets nya publikationer hittar du här. (Dagspresskollegiets äldre publikationer hittar du fortfarande på JMG:s webb.)

Inga kommentarer: