29 juli 2013

Sommartips 3: Skeptiker, konformister och aktivister

Universitetet i Galway i Irland har precis skickat ut en webbenkät till landets journalister med frågor om hur, varför och på vilket sätt de använder sociala medier. Frågeställningarna motsvarar ganska väl de i den svenska journalistundersökningen från hösten 2011 som jag och Monika Djerf-Pierre redovisat i vår artikel The Social Journalist, och det ska bli spännande att jämföra resultaten.
     Gissningsvis kommer de irländska forskarna att hitta liknande mönster bland irländska journalister som vi hittade bland de svenska, till exempel att skillnaderna i användning är så stora att man kan tala om en sociala medier-klyfta i kåren. Samtidigt är mediesystemet på Irland inte helt jämförbart med det svenska, vilket borde visa sig i annorlunda användningsmönster, till exempel i graden av privat respektive professionell användning.
     Läs mer om den irländska undersökningen (och irländsk journalistforskning) på bloggen Digital Humanities & Journalism.

På bloggen har forskaren Marie Boran skrivit en review av min och Monikas artikel med rubriken Skeptics, Conformists and Activists: How and Why Journalists Use Social Media, som ger en mycket bra översikt över artikeln på engelska. Det är kul att se att någon tagit sig tid att göra en så grundlig genomläsning!


Relaterat inlägg: Glad nyhet: The Social Journalist upplåst och tillgänglig för alla (130522)

Inga kommentarer: