9 februari 2015

En sista (?) tabell från J-panelen: Facebook i topp, bloggläsandet minskar

Olika sociala medier är sinsemellan väldigt olika, och det finns många och goda argument för att man inte ska jämföra användning eller göra topplistor över mest populära.
     Resultaten från J-panelen visar dock att det finns stora skillnader i användning av olika sociala medier över tid. Från 2012 till 2014, när mätningarna gjordes, har till exempel den dagliga användningen av Facebook ökat med 8 procentenheter.

När du tittar på användningen av olika sociala medier bland journalister i tabellen nedan är det viktigt att komma ihåg att J-panelen frågar om ett mycket begränsat urval av olika sociala medier.

Kommentar: Frågan löd: ”Hur ofta gör du följande i sociala medier, privat eller i ditt arbete?” Kategorin ”dagligen” avser svarsalternativen ”hela tiden” och ”dagligen”. Kategorin ”sällan/aldrig” avser svarsalternativen ”någon gång i månaden” och ”aldrig”. N 2012=1 305, N 2014=901.
Relaterade inlägg: Unik tidsserie från J-panelen visar minskad ”nytta” med sociala medier [150205], Journalister och sociala medier: Var är frilansarna? [150208]

Inga kommentarer: