5 februari 2015

Unik tidsserie från J-panelen visar minskad ”nytta” med sociala medier

Idag presenteras nya siffror från J-panelen, en webbpanel bestående av svenska journalister.
     J-panelens unika tidsserie visar att samtidigt som journalisters användning av sociala medier ökar, framför allt den jobbrelaterade användningen, så minskar den nytta samma journalister säger sig ha av sociala medier för olika ändamål.
     Hur hänger det ihop?

Kommentar: Frågan löd: ”Hur ofta använder du sociala medier, privat eller i ditt arbete?”
Till att börja med ökar faktiskt inte användningen av sociala medier bland journalister, sett till andelen användare. Första gången frågan om användning ställdes i J-panelen, 2012, var det 12 procent som sa att de aldrig eller bara sällan använde sociala medier privat och 15 procent som aldrig eller bara sällan använde i jobbet. Två år senare, 2014, är det 11 procent som säger att de sällan/aldrig använder privat och 14 procent sällan/aldrig i jobbet. Skillnaden är såpass liten att den inte betyder något.
     Istället är det den mer högfrekventa användningen som ökar – de som för drygt två år sedan svarade ”någon gång i veckan” på frågan Hur ofta… använder istället olika sociala medier varje dag eller i princip hela tiden.
     Andelen icke-användare (jag har i mina texter beskrivit dem som skeptiker) är alltså stabil. De som använder (entusiasterna) använder mer.

Samtidigt tycks det som om entusiasterna blivit mindre entusiastiska. De flesta journalister använder olika sociala medier som jobbverktyg, för att hitta intervjupersoner och case, för att nätverka och crowdsourca, för att researcha och trendspana etc. För de flesta journalister är olika sociala medier utmärkta jobbverktyg för sådana här saker. Men när vi i J-panelen ställer frågan om hur viktigt journalister anser att sociala medier är för de här sakerna, så minskar den upplevda viktigheten eller nyttan. Ibland är minskningen rätt rejäl, dessutom.
     Tabellen nedan är inte världens vackraste, det är jag den första att erkänna, men den går att läsa. Det som är intressant är kolumnerna med differenser, alltså skillnader i svaren mellan 2012 och 2014.

Kommentar: Frågan löd: ”Hur viktiga är sociala medier för dig när det gäller följande?” Kategorin ”viktigt” avser svarsalternativen ”mycket viktigt” och ”ganska viktigt”. Kategorin ”mindre viktigt” avser svarsalternativen ”inte särskilt viktigt” och ”inte alls viktigt”. N 2012=1 305, N 2014=901.


Vi kommer att fördjupa analysen av de här frågorna senare i vår. Redan nu vågar jag påstå att den sociala medier-hype som rått inom stora delar av journalistkåren håller på att avklinga. Kanske kan man säga att användningen av sociala medier i journalistiken håller på att mogna.

Jag vill också passa på att berätta att J-panelens tidsserie över journalisters användning av sociala medier är unik, också i ett internationellt perspektiv. Två mätningar, 2012 och 2014, är visserligen en väldigt kort tidsserie, men utan flera mätningar finns det ingen chans att uttala sig om förändringar överhuvud taget.

Relaterade inlägg: Journalister gör ”mer av allt” i sociala medier – men det finns stora skillnader inom kåren [120625], Journalisters användning av sociala medier: Att omvärldsbevaka viktigare än dialogen [120627]

Inga kommentarer: