1 april 2022

Från heltidsjamt till klyktattare på halvtid

Från idag så har jag nytt jobb – en halvtidstjänst under två år som forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag ska arbeta i projektet Business as (un)usual? som handlar om journalistik, ekonomi och ledarskap i lokaltidningskoncernen Mittmedia. Det betyder också att jag från nu är tjänstledig på halvtid från min tjänst som lektor vid Högskolan Väst.

Jag ser mycket fram mot att jobba i det här projektet. Under de år Mittmedia existerade drev ledningen en ganska hård digitaliseringsprocess som verkligen låg i framkant på inte bara den svenska tidningsmarknaden, men som samtidigt gick rätt hårt åt många av medarbetarna (t ex i omfattande sparpaket). Här finns med andra ord en hel del att forska i – jag lär återkomma i ämnet. 

Vaddå heltidsjamt? undrar ni som klickade er hit när ni läste rubriken. Jo, under 1988–1999 arbetade jag vid först Länstidningen och sedan Östersunds-Posten. På Länstidningen var jag när vi började redigera på datorer i QuarkXPress (saknar Quarken varje gång jag öppnar Word … ) och där fick jag också min första demonstration av WWW. På Östersunds-Posten var jag när vi som en av de första tidningarna i landet började publicera innehåll på nätet. Båda tidningarna kom sedan att ingå i Mittmediakoncernen, men det var långt efter min tid. 

Som exjamt har jag fortfarande en inneboende skepsis till klyktattare. Men jag vet att vid Miun jobbar några av landets främsta journalistik- och medieforskare och det ska blir riktigt roligt att få jobba med dem fastän de är klyktattare. 

Läs mer om forskningsprojektet här (svenska) eller här (engelska)

Inga kommentarer: