25 april 2012

Idag har vi firat på jobbet – JMG
bäst i landet på att utbilda journalister

Idag har vi firat lite extra på jobbet. På förmiddagen presenterades – äntligen – resultatet av Högskoleverkets utvärdering av våra utbildningar:
  • JMG:s kandidatutbildning i journalistik får, som enda journalistutbildning i landet, högsta betyg.
  • JMG:s utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap får också väl godkänt.
Enda smolket i bägaren är att vår magisterutbildning i journalistik får kritik för bristande kvalitet vad gäller ett av fem mål som mäts (de andra fyra är väl godkända). Det handlar om att HSV anser att forskningsanknytningen inte är tillräcklig på magisternivån. Och den kritiken tar vi naturligtvis till oss när vi nu ser över magisterutbildningen.

Men kan, många gånger med rätta, kritisera HSV för att inte utvärdera rätt saker. Förra veckan riktade till exempel den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA skarp kritik mot hur de svenska högre utbildningarna utvärderas (läs mer här).
     Men det är klart att när JMG får så gott betyg så firar vi!Läs mer: Högskoleverkets jämförelse av utbildningars kvalitet, prefekt Ulla Sätereie intervjuas i Göteborgs-Posten.

Inga kommentarer: