13 mars 2013

Svenska Twitter växer – men andelen aktiva sjunker

Igår presenterades Twittercensus 2013, en kvantitativ kartläggning av svenska twittrare. Och även om Twittercensus inte är vetenskaplig i strikt mening (den presenteras av Intellecta Corporate som sysslar med kommunikationsrådgivning och PR) så ligger en omfattande datainsamling till grund för det material som presenteras.
     Därmed tycker jag också att det blir intressant, utöver det rena underhållningsvärdet i att sitta och leta efter sig själv och vänner och bekanta i den vid det här laget ganska berömda grafen.

Vad har då hänt med svenska delen av Twitter sedan förra året? Ja, en hel del tycks det som. Antalet registrerade konton har inte fördubblats, som vissa redaktioner rapporterade igår, men väl ökat med 59 procent (från 299 000 till 475 000 konton). Antalet mycket aktiva användare, de som twittrar i snitt minst en gång om dagen, har också ökat rejält, med 51 procent (från 53 000 till 80 000  konton). Sett till andelen av alla registrerade konton är det dock ingen skillnad vad gäller de mycket aktiva användarna; 18 procent 2012 och 17 procent 2013.
     Twittercensus redovisar också de aktiva användarna, som definieras som de som twittrat minst en gång den senaste månaden. Och här har det skett en spännande förändring. Antalet aktiva har ökat med 29 procent (från 171 000 till 220 000 konton), men sett till andelen av alla registrerade konton har andelen aktiva faktiskt minskat – från 57 procent 2012 till 46 procent 2013.
     Svenska twitter fortsätter med andra ord att öka, om man bara ser till antalet registrerade konton. Men huvuddelen av användarna är måttligt aktiva.

Det kan också vara intressant att titta på medel- och mediantwittraren. Medeltwittraren, det är alltså den "typiske" twittraren man får en bild av om man lägger ihop till exempel samtligas antal följare och sedan delar med hur många man har lagt ihop. Då får man ett snittvärde. Mediantwittraren, den är den twittrare man får om man istället ställer alla svenska twittrare i en lång rad (vi får väl använda E4 till det) och sedan plockar ut den person som står precis i mitten.
     Här finns nämligen intressanta skillnader. 2012 års siffror inom parentes:
     Medeltwittraren har uppdaterat 480 gånger under sin tid på twitter (369), har 77 (62) följare och följer själv 73 (63) konton.
     Mediantwittraren har uppdaterat 33 gånger under sin tid på twitter (28), har 11 (10) följare och följer själv 29 (23) konton.
     De här siffrorna styrker slutsatsen att huvuddelen av de svenska twitteranvändarna är måttligt aktiva.
     Att det är så stora skillnader mellan medel- och medianvärdena beror på att ett litet fåtal närmast extremt aktiva twittrare drar upp medelvärdena för hela gruppen ordentligt. Många av de som gör sin röst hörd i den svenska debatten om sociala medier i allmänhet och twitter i synnerhet hör till den här gruppen. Det är bra att komma ihåg att deras användning inte alls ser ut som det stora flertalets.
     I det här sammanhanget kan det också vara bra att komma ihåg att det är skillnad på extremt aktiva konton och extremt aktiva konton. I gruppen extremt aktiva konton finns det en del konton med köpta fejk-följare som bidrar till att blåsa upp medelsiffrorna. Dessa konton är svåra att sortera bort i den här typen av analyser.

Twittercensus 2013 visar också att svenska twitter fortfarande består av tydliga kluster – man bygger sitt flöde av personer som är ganska lika en själv. Det är inget särskilt konstigt i det, vi människor fungerar så. Intressant är att det i år jämfört med ifjol faktiskt finns fler tydliga kluster än tidigare.

* * *

Jag är själv en mycket aktiv användare, förresten. I alla fall enligt Twittercensus definitioner. Just nu har jag 3 870 uppdateringar från mitt konto, jag följs av 486 konton och följer själv 624, och bidrar med andra ord till att höja medelvärdena. Här finns jag på Twittercensus graf över svenska twittrare, i "medier och politik"-klustret.Fotnot: Mycket siffror är det… Har jag gått bort mig någonstans så skriv gärna en kommentar, eller kontakta mig på annat sätt.

Relaterade inlägg: Svenska twitter är fortfarande en bubbla där journalister syns och hörs mer än andra (120509)

Inga kommentarer: