4 mars 2013

Massar av intressant på årets MEG – missa inte JMG:s program i Salongen!

Det drar ihop sig till MEG, Mediedagarna i Göteborg. På torsdag och fredag samlas mediefolk av olika slag i Göteborg för att förkovra sig, debattera och mingla. I anslutning till MEG är det dessutom Gräv 2013, arrangerat av Föreningen grävande journalister.
Själv sitter jag just nu och pusslar för att få till ett så bra personligt program som möjligt. Det blir seminarier om transparens, en dos med medieprofessor Mark Deuze, lite näthat…
Dessutom kommer jag att finnas på plats i Salongen, där bland andra JMG har ett program med korta föreläsningar. Bland annat kan man där lyssna till Rebecca Johansson, som ska presentera det examensarbete hon skrev tillsammans med Caroline Hanner: "Det sitter i ryggmärgen." Om frilansjournalister som bloggar (ladda ner här). Rebecca och Caroline skrev sin uppsats på uppdrag av mig och inom ramen för mitt avhandlingsarbete.
Jag passar gärna på att prata om mitt avhandlingsarbete, om någon är intresserad.
JMG:s, SOM-institutets, Sim(o):s och Nordicoms program i Salongen (H02:12) ser ut som följer:

Torsdag 7 mars
 • 10.30–10.45: Första resultaten från Mediebarometern 2012. Ulrika Facht, Nordicom.
 • 11.00–11.15: Kriskommunikation. När det brinner i knutarna. Tomas Odén, JMG.
 • 11.30–11.45: Att konsumera för förändring. Johanna Arnesson presenterar sitt examensarbete om välgörande vanor, konsumentmakt och marknadsföring hos idéburna insamlingsorganisationer (ladda ner här).
 • 12.00–12.15: Fortsatt diskussion efter seminariet "Mediernas makt måste granskas" under ledning av Maria Edström, Nordicom.
 • 12..45–13.00: Kan Media Doctor bota hälsojournalistiken? David Finer samtalar med Torbjörn von Krogh, Sim(o).
 • 14.00–14–15: Fortsatt diskussion efter seminariet "Myndigheter och media, vem styr vem?". Magnus Fredriksson, JMG, och Josef Pallas, Uppsala universitet.
 • 14.45–15.00: Journalister behöver lära mer om statistik. Jan Strid, JMG, samtalar med Torbjörn von Krogh, Sim(o).
 • 15.15–15.30: Medierna måste granskas mera! Christina Jutterström samtalar med Torbjörn von Krogh, Sim(o).
 • 15.45–16.00: Med rätt teknik. Om rekrytering av ingenjörer via sociala medier. Siri Jagstedt presenterar sitt examensarbete (ladda ner här).
 • 16.15–16.30: "Det sitter i ryggmärgen." Om frilansjournalister som bloggar. Rebecca Johansson presenterar sitt och Caroline Hanners examensarbete (se ovan, ladda ner här).
 • 16.45–17.00: Fortsatt diskussion efter seminariet "Twitterbarometern". Marie Grusell, JMG.
 • 17.15–17.30: "Inte bara älgar i träd." Om vad vi tror delas via sociala medier. Marie Branner, JMG.
Fredag 8 mars
 • 9.30–9.45: Första resultaten från Mediebarometern 2012. Ulrika Facht, Nordicom.
 • 10.00–10.15: Bäst i klassen? Jämställdhet i medierna i Sverige och globalt. Maria Edström, Nordicom.
 • 10.30–10.45: På väg mot Medievärlden 2020. Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, och Gunnar Nygren, Södertörns högskola.
 • 12.00–12.15: Därför behövs mer medie- och informationskunnighet i skolan. Maria Edström, Nordicom, samtalar med Ewa Thorslund, Statens medieråd.
 • 13.00–13.15: Fria medier, ett effektivt vapen i kampen mot korruption? Mathias A. Färdigh, JMG.
 • 13.30–13.45: Miljonlöftet – ett grävande reportage om Forever Living Products och direkthandeln. Journaliststudenterna Herman Reuterswärd, Erik Pettersson och Carl Johan Hjerpe presenterar sitt examensarbete i grävande journalistik (se också helgens GP).
 • 14.00–14.15: Sagan om ringen – ett grävande reportage om jakten på Tutankhamuns försvunna ring. Journaliststudenten Oskar Sonn Lindell presenterar sitt examensarbete i grävande journalistik.
 • 14.30–14.45: Värdeförändringar i Sverige 1986–2011. Henrik Oscarsson, SOM-institutet.

Inga kommentarer: