13 mars 2013

The Social Journalist i Digital Journalism

Nu är min och Monika Djerf-Pierres tidskriftartikel The Social Journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide? publicerad online i tidskriften Digital Journalism
     I pappersform kommer den att publiceras i volym 3 i oktober.

Artikeln bygger på data från den svenska journalistundersökningen, och innehåller egentligen inga nyheter om du har följt vad jag skrivit om hur svenska journalister använder sociala medier (etiketten avhandling är en bra start om du vill läsa ikapp). Så här lyder abstract:
The ongoing social media hype puts pressure on journalists to be active in social media 24/7. In this process professional values and journalistic norms are put to the test and not all jour- nalists are equally keen to embrace the "social media life". So far, few studies have examined the differences between categories of journalists when it comes to social media use. Based on a representative large-N survey of Swedish journalists conducted in 2011/2012, this paper examines journalists’ professional and personal use of social media. The study analyzes the level, purpose and evaluation of usage among different categories of journalists. The broad finding is that there are three main categories of users: "skeptical shunners", "pragmatic conformists" and "enthusiastic activists". Furthermore, there exists a professional digital divide between the "skeptical shunners" on one side and the "enthusiastic activists" on the other. The differences in social media use are mainly associated with journalists’ age and type of work but also with professional attitudes towards audience adaptation and branding.
I den akademiska världen räknas tidskriftsartiklar (i peer review-tidskrifter) som extra meriterande, så det är klart att det är lite kul att nu vara publicerad också i sådana sammanhang. Jämförelsevis så räknas en forskarblogg som den här inte alls. I den akademiska förlagsvärlden gäller också stränga regler för hur man får sprida sina publicerade tidskriftsartiklar. Jag har fått skriva under ett copyright-avtal, och äger helt enkelt inte rätten till min egen text längre under en begränsad tidsperiod. Däremot får jag så klart gärna göra reklam för den.
     Vill du läsa? I första hand: Kolla om ditt bibliotek har en prenumeration på tidskriften, och om du kan komma åt artikeln den vägen. Det gäller framför allt om du finns inom akademien. Direktlänken till artikeln finns här. Om du inte har access till Digital Journalism men ändå är intresserad av att läsa artikeln är det så att jag har ett mycket begränsat antal så kallade authors eprints att dela med mig av. Jag tänker att i första hand branschen (medieföretag, journalister, sociala medier-strateger) kan komma ifråga för dessa. Hör av dig direkt till mig i så fall!


Fotnot: Peer review betyder att i det här fallet artikeln granskas (grundligt!) av andra forskare, experter på just det område man skriver om, innan publicering. De granskar och ger kommentarer, och dessa kommentarer ska åtgärdas innan det blir tal om publicering. Allt för att säkerställa att det som publiceras håller en hög vetenskaplig kvalitet.

Inga kommentarer: