2 juni 2013

Lärare? Lär mer om unga och sociala medier!

Det är fortfarande inte för sent att anmäla sig till JMG:s fortbildningskurser för lärare i höst.

Kursen Ungdomar och sociala medier ger grundläggande kunskaper om hur digitala medieformer tar plats i samhället och i unga människors liv, och belyser etiska, juridiska och professionella frågor som har med lärarrollen och sociala medier att göra: Ska man vara kompis med eleverna på Facebook? Hur ska man förhålla sig till nätmobbning? Hur kan man använda sociala medier i undervisningen? Hur kan man använda sociala medier i kontakten med föräldrarna?
     Kursen är en distanskurs på kvartsfart om 7,5 hp.

Kursen Presentationsteknik för lärare ger ytterligare kunskaper om muntliga och skriftliga presentationer, och hur man använder olika visuella hjälpmedel.
     Kursen är en kvällskurs på kvartsfart om 7,5 hp.

Mer information om båda kurserna, och hur du anmäler dig, finns här (pdf).

Inga kommentarer: