23 oktober 2015

Om namnpubliceringar, sociala medier och nya spelregler

Det finns många och goda skäl för medierna att inte publicera namn på misstänkta – eller dömda – gärningsmän och brottslingar. För det mesta är heller inte namnet särskilt relevant. Ibland publicerar medier namn på en gärningsman ändå, ofta med hänvisning till ett omfattande allmänintresse och ofta utifrån långa och noga överväganden. Namnpubliceringsbeslut är inget som fattas lättvindigt. De pressetiska reglerna ger god vägledning; till exempel säger reglerna att särskild hänsyn ska tas vid publiceringar som rör barn och unga.

Det finns dock en aspekt i den här frågan som inte berörs explicit i de pressetiska reglerna, och som i alla fall jag inte har hört diskuteras i den medieetiska debatten. Jag tror vi måste ta den debatten nu.
     När ett namn på en misstänkt gärningsman publiceras idag gör många av oss en sökning på det namnet. Inom någon minut vet vi telefonnummer, bostadsadress, hur huset ser ut, civilstånd, vilka som bor på samma adress, eventuella bolagsengagemang… Sedan går vi över till de sociala medierna och börjar med att leta reda på Facebookprofilen och profilerna på andra plattformar. Och där, tillsammans med uppgifter om musiksmak och spelade spel, finns vänlistan. Mamma, farfar, syskon, kompisgänget, partner, barn, kusiner, gamla skolkompisar, fotbollslaget, grannar – allt i en enda salig blandning.
     Och det är här som det slår över för somliga som nu börjar kartlägga personerna på vänlistan. En del av dem – föräldrar? syskon? – kommer att få ta emot hot och hat. Många – kompisarna? kusinerna? grannarna? – kommer att få en släng av ”guilt by association”-sleven- Andra kommer att få se sina personuppgifter publicerade i diverse forum.
     I de här vänlistorna finns barn och unga. Och vuxna personer som faktiskt är helt oskyldiga.

Det är inte mediernas fel att folk är nyfikna och letar reda på fler uppgifter än de som publiceras. Vi drivs alla av ett djupt behov av att försöka förstå vad det är som händer, och varför. Men spelplanen har ändrats. Och jag tror att medierna från nu måste ta med den här aspekten när de fattar sina beslut om namnpublicering av misstänkta gärningsmän och brottslingar. Vad kommer en namnpublicering att betyda för den misstänktes saliga blandning av vänner och kontakter på sociala medier.
     Märk väl: Jag förespråkar inte en ännu mer restriktiv hållning vad gäller namnpubliceringar. Men vi lämnar helt andra digitala spår efter oss idag, samtidigt som många av oss blir allt bättre på att leta. Den aspekten måste ansvariga utgivare ha med sig när de fattar sina publiceringsbeslut.

Uppdatering 19:20: Vad gäller den aktuella attacken mot en skola i Trollhättan har någon under dagen plockat ner gärningsmannens Facebookprofil. Hur det ser ut på övriga sociala medier vet jag inte. 

Inga kommentarer: