2 december 2015

Nyhetsmediernas spelgestaltning en av orsakerna till det sjunkande förtroendet för nyhetsmedierna

Nyhetsmedier vill gärna beskriva politik som ett spel – det handlar om att ”vinna” debatter, röster och omröstningar, en partiledare kan vara en "förlorare" om senaste opinionsmätningen visar minus etc. Men vilka konsekvenser får detta för förtroendet för politiker och för medierna?
     Att spelgestaltningen spelar roll för förtroendet för politiker har visats i tidigare forskning – ju mer spelgestaltning, desto lägre förtroende för politikerna. I Contagious media effects: how media use and exposure to game-framed news influence media trust, som nyss publicerats i Mass Communication and Society, visar David Nicolas Hopmann, Adam Shehata och Jesper Strömbäck att spelgestaltningen dessutom spelar roll för förtroendet för medierna – ju mer spelgestaltning, desto lägre förtroende för medierna. Utom för kvällstidningarna, där gäller märkligt nog det omvända.
     I studien undersöks också hur användning av nyhetsmedier påverkar förtroendet för medierna. Också där skiljer kvällstidningarna ut sig på så sätt att kvällstidningsläsning leder till sjunkande förtroende för andra nyhetsmedier.
     Den som vill läsa mer men inte har tillgång till fulltext av tidskriften kan läsa en sammanfattning på svenska på Jesper Strömbäcks blogg: Ny studie om förtroendet för medierna.

Inga kommentarer: