7 oktober 2010

Ständig följeslagare

Stora delar av våren och hösten har jag tillbringat vid en mikrofilmsläsare. Antingen på Kurs- och tidskriftsbiblioteket i Göteborg, tillsammans med uppsatsskrivande studenter och dataschackspelande äldre män. Eller i släktforskarrummet på Stadsbiblioteket i Uddevalla, tillsammans med ingen alls.
     Jag har följt fyra dagstidningar en oktobervecka genom fem decennier; Dagens Nyheter, NSD, Smålands-Posten och Nya Wermlandstidningen.
     Mycket har hänt med tidningarna genom åren. Lite tillspetsat kan man säga att numera går det faktiskt att läsa dem; formatet är mer mer hanterligt, och innehållet sorterat och bearbetat på ett mer läsvänligt sätt. 
     En sak är dock beständig: Varje vald oktobervecka av NWT har jag kunnat läsa om Sven-Ingvars. Det känns tryggt, på något vis.

Inga kommentarer: