17 oktober 2010

Visst litar vi på TT?

Om TT skriver att det är så, så är det så. Jag kan inte påminna mig att vi någon enda gång ifrågasatte ett TT-telegram under de år jag arbetade som dagstidningsjournalist. När väl TT hade bekräftat en händelse eller ett namn, då var det så, och det fanns väl inte en redaktion som skulle ägna tid åt att på egen hand verifiera uppgifterna.
     Så var det då, och jag är fullständigt övertygad om att så är det idag. Redaktionerna brottas med krympande resurser (personal, tid inte minst, pengar...) så varför ödsla med dem?
     Nu när jag inte längre jobbar som dagstidningsjournalist vet jag bättre. Jag litar inte på TT, lika lite som jag litar på nyhetsjournalistiken generellt. Missförstå mig inte; i stort sett ger nyhetsjournalistiken en korrekt bild av verkligheten. Men det blir fel i detaljerna.
     En journalist är sällan expert inom det ämnesområde hon eller han skriver om. Istället är journalisten expert på att berätta om olika saker: Sortera fakta, välja det mest intressanta, välja bort det som för stunden är onödigt, hitta folk som kan exemplifiera eller förklara, ifrågasätta... Det är klart att det blir fel ibland. Det kan jag leva med. Speciellt mycket fel brukar det bli när journalister ska tolka statistik, eller – gud förbjude – gör egna undersökningar och drar slutsatser utifrån dem. Vem har glömt Ekoredaktionens granskning av sexuella trakasserier inom scenkonsten som publicerades i februari i år? De här felen har jag lite svårare att leva med, jag tycker att landets nyhetsredaktioner borde ha lärt sig vid det här laget, och istället för att låta sig kritiseras av JMG:s statistikexpert Jan Strid i efterhand (som här) slå honom en signal redan när de förbereder undersökningen.
     Nu har Second Opinions redaktion faktagranskat TT, och jämfört TT:s texter med originalkällorna (pressmaterial och forskningsstudier). Även om antalet granskade artiklar är litet (41) är resultatet minst sagt nedslående, inte minst med tanke på att såväl redaktioner som enskilda journalister faktiskt litar på TT.
     Det handlar inte bara om bristande kunskaper i statistisk analys, utan påfallande ofta om sådant som måste beskrivas som rena slarvfel: 64 procent i underlaget till artikeln blir 40 procent i den färdiga texten, resultat från olika studier redovisas tillsammans, enkätfrågor skrivs om så att läsaren får intrycket att respondenterna svarat på en helt annan fråga. Dessutom generaliserar TT forskningsresultat på ett sätt som forskningen i sig inte tillåter. 


Jag vill verkligen kunna lita på TT, och jag vill att landets nyhetsredaktioner och journalister ska kunna lita på TT också i framtiden (det sparar så mycket tid och kraft som kan ägnas åt annat om man slipper faktakolla TT). Men då måste det till en skärpning. 
     TT:s olika redaktioner har ett stort ansvar också för allmänhetens förtroende för medierna, som är fortsatt högt men faktiskt sjunkande. Varför inte göra en egen, mer omfattande, faktagranskning av det material som levereras till landets redaktioner (det finns många medieforskare som gärna skulle hjälpa till med en sådan) och se på vilka punkter det finns utrymme för förbättring?!?

Inga kommentarer: