3 april 2011

En bastion faller – Jönköpings-Posten
blir snart med riktig nättidning

Det är svårt att tro, men det finns faktiskt relativt stora (och välmående) svenska dagstidningar som inte har en nätupplaga.
     Jönköpings-Posten är en av dem. Med en pappersupplaga på 36 200 (TS, helår), hushållstäckning på 53 procent och räckvidd på 67 procent har Herencoägda Hallpressen hittills valt att vara försiktiga. De presumtiva läsare som letat efter Jönköpings-Posten på nätet har mötts av en slags kundtjänst för enklare prenumerations- och annonsärenden.
     I smyg har jag nästan beundrat Jönköpings-Posten för att de vågar vara utan. Och det har onekligen inte gått sämre för dem än för någon annan svensk dagstidning; med eller utan nätupplaga.

Nu stundar dock nya tider. För något år sedan köpte Hallpressen nyhetssajten jnytt.se och lät dess grundare Daniel Bacelj bli chef för Hallpressens utvecklingsavdelning. Nu lovar han (i Medievärlden) att JP:s nätupplaga ska komma igång i år, eller i början av nästa år.

Allt färre svenska hushåll prenumererar på en dagstidning. Pappersupplagorna sjunker, inte som en sten men i stadig takt. Däremot ökar faktiskt dagstidningsläsandet – eftersom fler och fler hittar till tidningarnas nätupplagor, och eftersom många läser gratistidningar. (Dagspresskollegiet följer våra nyhetsvanor och publicerar regelbundet rapporter och analyser.)

För Jönköpings-Postens redaktion, ägare och inte minst läsare kommer det att ta ett tag att vänja sig vid tanken på en JP på nätet. "Vad ska det vara bra för?" undrar säkert många. Men jag är övertygad om att jag inte är ensam om att se fram mot nättidningen. Jönköpings-Posten har absolut ingenting att förlora, men den stora vinnaren blir läsarna.

Inga kommentarer: