26 juni 2012

Stora skillnader i hur journalister
använder sociala medier i jobbet

Hur skiljer sig svenska journalisters användning av sociala medier? Resultaten är kanske inte särskilt förvånande:
     Kvinnor är mer flitiga användare än män, yngre mer flitiga än äldre, journalister som jobbar mot webben mer flitiga än papperstidningskollegorna… Det syns också att Sveriges Radios aktiva arbete med att utbilda medarbetarna i sociala medier-användning ger resultat i höga användarsiffror.
Minst lika intressant är att se i vilka grupper sociala medier-användningen är lägst. Det finns till att börja med ett tydligt samband med ålder – ju äldre man är, desto mindre aktiv i sociala medier. Det skiljer också mellan olika typer av journalister – papperstidningsjournalister är betydligt mindre flitiga än webb-, radio- och multikollegorna, men även i de här grupperna finns det icke-användare.
     Än så länge har jag ingen som helst vettig förklaring till varför storstadsmorgontidningsjournalisterna (puh! 37 bokstäver! Där ryker min fina Lix-statistik, för att inte tala om vad gräsligt ful radbrytningen blev) ligger så lågt. Djupare analyser kommer förhoppningsvis att ge svar.

De fördjupade analyserna kommer att presenteras vid ECREA:s konferens för europeiska medieforskare i oktober. Jag har en del att fundera på tills dess…


Fotnot: Metoddokumentation Journalist '11. Siffrorna i tabellerna är från Monika Djerf-Pierres kapitel Sociala medier i Asp, Kent (red) (2012) Svenska journalister 1989–2011, Göteborg: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

Inga kommentarer: