29 juni 2012

Hen tar ytterligare ett litet steg framåt

Jag kan förstås lägga ut texten om de olika kapitlen i nya SOM-boken i all oändlighet. Medievanor, partisympatier, vilken religion folk tycker är mest sympatisk… Men det tänker jag inte göra. Läs och dra era egna slutsatser – sommaren är lång och av allt att döma regnig. Hela I framtidens skugga kan laddas ner som pdf på SOM:s webb.

Istället tänker jag presentera en liten studie som jag har gjort på själva boken: Ordet hen vinner mark!
     Ja, nu handlar det inte om några stormsteg framåt i användningen av detta ovanligt praktiska pronomen, tredje person singularis. Det kanske snarast ska beskrivas som ett myrsteg. Men myrsteg bär också framåt, se bara på alla myrstigar nästa gång du är i skogen.

Jag hittar fyra exempel på hen i årets SOM-bok (och reserverar mig härmed för att jag kan ha missat någon förekomst):
"Vi vet från annan forskning att den absolut viktigaste faktorn bakom hur mycket väljare uppskattar en partiledare är hur mycket de uppskattar eller inte uppskattar det parti hen leder." (Sören Holmberg: Populära och mindre populära partiledare)
"Partipolitisk är det troligt att den som aldrig slänger kläder i soporna är miljöpartist (47%) eller vänsterpartist (43%), minst troligt är hen anhängare till Centerpartiet (29%)." (Eva Gustafsson och Karin M Ekström: Ett växande klädberg).
"Även om journalisten har skrivit ursprungsartikeln är det inte självklart att hen deltar i den diskussion artikeln genererar." (Annika Bergström och Ingela Wadbring: Läsare som medskapare av medieinnehåll)
"Homo economicus kan inte bortses från. Hen är alltid närvarande i samhälleliga sammanhang, så inte minst när det gäller EU." (Sören Holmberg: Försvagat opinionsstöd för EU också i Sverige)
Fyra förekomster av hen på totalt nästan 700 sidor – det är inte mycket, hur man än räknar. Men det är ändå fyra viktiga förekomster. Dels på grund av sammanhanget, SOM-institutet slarvar varken med statistik eller med ord. Dels eftersom just de här fyra exemplen visar hur praktiskt ordet hen faktiskt är – när det inte spelar någon roll om det är en han eller hon, när det lika gärna kan vara vilket som, så finns det ju heller ingen egentlig anledning att peka ut en han (i normalfallet) eller (undantagsvis) en hon.
     Eller hur?


Relaterade inlägg: Hen är ett ovanligt praktiskt ord (120203), Ny avhandling: SOM-institutets betydelse  för de politiska besluten (120416) – ett exempel på hur man kan skriva en hel avhandling på att analysera SOM-institutet.

Inga kommentarer: