16 juni 2012

Ny avhandling om tidningsägande:
Lokala tidningar allt mindre självständiga

Det är Jonas i kavaj och slips längst fram. Till höger om honom i bild, halvt dold bakom blombukett och laptop, syns opponenten Arne Krumsvik, Universitet i Oslo. Ryggarna hör till kollegor, släkt och folk som Jonas arbetat med under åren.


Det är något visst med disputationer ändå. Igår var det Jonas Ohlssons tur. Hans avhandling handlar om själva tidningsägarskapets betydelse för verksamheten. Under flera års tid har han dels grävt ner sig i 50 års bolagsstyrelseprotokoll och andra liknande dokument från Barometern, Borås Tidning och Sundsvalls Tidning, dels intervjuat många av de som faktiskt satt i de här bolagsstyrelserna om hur de resonerade kring besluten och vad som egentligen hände.
     Fokus för analysen ligger på relationen mellan ägare, bolagsstyrelse och företagsledningar.
     Det är inte konstigt att Jonas ibland sett ut som att borde gå hem och lägga sig och sova i typ en vecka för att komma ikapp…

Jonas avhandling är mastig sett till sidantalet och på engelska, om än välskriven och lättläst (ja, allting är förstås relativt…). Den som är det minsta intresserad av den svenska dagspressens marknad och historia bör ändå lägga den i högen med angelägen sommarläsning. För det handlar inte bara om just Barometern, Borås Tidning och Sundsvalls Tidning – vilket är tre nog så intressanta tidningar i sig – utan är också en analys av stiftelseägandet och den pågående ägarkoncentrationen.
     Stiftelseägandet är en typiskt svensk form av tidningsägande, som inte minst våra norska grannar nu studerar med intresse. Att få fem decenniers ägande analyserat på det här viset är därför intressant inte bara ur ett svenskt perspektiv.
     Vad gäller ägarkoncentrationen – att den svenska dagstidningsmarknaden idag domineras av sex koncerner – visar Jonas tydligt hur självständigheten hos enskilda tidningsföretag allt mer underordnas en övergripande koncernnytta.
     Och den som tror att bolagsstyrelsen och dess medlemmar inte har någon betydelse för tidningsföretaget får definitivt en anledning att tänka om.


Läs mer: Pressmeddelande, abstract, ladda ner hela avhandlingen

Inga kommentarer: