5 februari 2013

Sju punkter som förbättrar statistiken och gör mig glad

Sveriges Radios Ekoredaktion är, såvitt jag vet, den första redaktion i landet som tagit fram en checklista för enkät- och opinionsundersökning (rätta mig gärna om jag har fel).
     Listan, som finns här, är enkel att använda. Sju villkor ska uppfyllas för att statistiskt material alls ska komma ifråga som nyhetsunderlag till Ekot:

  • Är urvalet slumpmässigt?
  • Har tillräckligt många svarat?
  • Har tillräcklig många av de tillfrågade ställt upp?
  • Är undersökningen gjord per telefon, via brev eller genom besök?
  • Är den förändring du vill berätta om statistiskt säker?
  • Kan du lita på avsändaren?
  • Är frågorna neutralt och vettigt ställda?

De här punkterna kan tyckas vara självklara. Självrekryterade webbpaneler går alltså bort, liksom undersökningar med litet urval eller alltför stort bortfall. 
     Nu hoppas jag att fler nyhetsredaktioner helt sonika kopierar listan och använder den som vore den deras egen. Och så hoppas jag att Ekots reportrar inte glömmer bort att använda den.


Uppdaterat 130502: För ett par veckor sedan publicerade Ekoredaktionen sin uppdaterade version av checklistan (läs mer om uppdateringen här). De sju villkoren har nu blivit till sex kontrollfrågor (frågan om undersökningen är gjord per telefon, via brev eller genom besök har ersatts med en förklaring till varför självrekryterade webbpaneler är problematiska). Läs den uppdaterade listan här

Inga kommentarer: