7 september 2015

Kapitalet, kulturen, medierna och de twittrande journalisterna

Just nu befinner jag mig i Leeds på en för mig ganska annorlunda konferens, Capitalism, Culture and the Media. I programmet beskrivs konferensen som att den (fritt översatt) ”vill utgöra ett forum för konceptuella och empiriska analyser av sambanden mellan kapitalism, medierna och kulturen, oavsett teoretisk utgångspunkt (Marxistisk eller annan) och oavsett forskarnas ämnesområde”.
     Jag och JMG-kollegan Jenny Wiik deltar i konferensen med en presentation av vårt gemensamma paper Journalistic Twitter branding on a neoliberal labour market.
     Jag återkommer med en text om den studien längre fram.

Inga kommentarer: