1 november 2010

Överskottsinformation (V):
En pinne, men inte i brasan

En stilla undran: Kan någon förklara för mig vad uttrycket "vi sitter som pinnar i palt" kan tänkas betyda? Jag läser det i en insändare i NSD från 1980.

Inga kommentarer: