22 november 2010

Slentriansekretess?

En av de största – och viktigaste – etableringarna i Uddevalla kommun är Ikea, som kommer att öppna butik ute vid Torp. Hoppas och tror kommunen, som löser in mark och iordningställer den, och ser till att vägar och annat ska fungera. Mycket pengar kommer det att kosta kommunen. Och mycket besökare blir det, den dag butiken öppnar.

Hur mycket pengar det rör sig om, eller hur avtalet med Ikea ser ut, det vet vi inte. Tekniska nämnden informeras kontinuerligt, enligt uppgifter till Bohusläningen, men denna information klassas som arbetsmaterial och politikerna har tystnadsplikt. Det material som inte klassas som arbetsmaterial sekretessbeläggs.
     Det är synd. Medborgarna har berövats rätten till insyn, och därmed också möjligheten att föra en diskussion kring hela etableringen, en diskussion grundad på fakta och sakargument. Nu finns risken att kommunen i sin iver att säkra en Ikeaetablering låter hoppet om snöd vinning gå före förhoppningarna om långsiktighet i planeringen – i varje fall är det vad många kommer att tro, eftersom insynen i ärendet begränsats.
     För inte är det väl så att det finns uppgifter i förhandlingarna med Ikea som kommunen inte vill att medborgarna ska få se?

Slentriansekretessen breder ut sig alltmer i det svenska offentliga samhället. Det gagnas ingen av.

Inga kommentarer: