10 december 2013

Därför har DN fel – annonsen är rasistisk

Jag tänker nu hävda att DN:s Hanne Kjöller har fel, och förklara varför. Jag vill dock påpeka att jag härmed inte ansluter till den debatt som fördes tidigare i höstas.

Dagens Nyheter har fått en hel del kritik för att tidningen valt att publicera en annons för boken Invandring och mörkläggning. I annonsen staplas fakta om invandringen på varann, och kritikerna menar att annonsen är rasistisk. DN:s chefredaktör och ansvarige utgivare Peter Wolodarski försvarar publiceringen med att DN måste ha högt i tak, framför allt med tanke på DN:s ledande ställning, och påpekar samtidigt att man gjort en egen faktakontroll av annonsens påståenden.
     I dagens DN går ledarredaktionens Hanne Kjöller ett steg längre och skriver under rubriken Allt är inte rasism som skorrar att det är "intellektuell slapphet" att kalla annonsen rasistisk: "Den som är rasist är också främlingsfientlig, men den som är främlingsfientlig behöver inte vara rasist. Men alltmer har de två begreppen slentrianmässigt kommit att användas som synonymer" skriver hon och hänvisar till en definition av rasism i Nationalencyklopedin.

Det är alltså här jag hävdar att DN och Hanne Kjöller har fel. Annonsen är rasistisk. Kanske inte enligt NE:s definition, men definitivt enligt definitionen av det som i den internationella litteraturen beskrivs som new racism. Kännetecknande för new racism är att man förnekar att man är rasistisk, samtidigt som man pekar på minoritets- eller invandrargruppers olikheter och påstådda tillkortakommanden (de kostar, är för många, begår mer brott, vill inte jobba, utnyttjar välfärden etc). Precis så som annonsen gör i sin uppräkning av fakta. Precis som de gör som säger att "vi måste våga ta debatten".
     Det spelar som ingen roll att alla faktauppgifter var för sig är korrekta (om än tagna ur sina sammanhang). Det sammantagna budskapet som levereras är ändå tydligt.
     Ibland måste man helt enkelt fundera över hur saker hänger ihop, hur en liten publicering kan ses som en del i ett större sammanhang och varför främlingsfientlighet också är rasism.


Fotnot: Jag är definitivt ingen diskursanalytiker. Jag vill ändå rekommendera Teun A. van Dijks artikel New(s) racism: A discourse analytical approach (pdf här, finns på hans site Discourse in Society) om mediernas roll i new racism.

Inga kommentarer: