7 december 2015

Ny forskning: Unga är mer intresserade av politiska nyheter än vad många kanske tror

Unga som är intresserade av samhällsfrågor och politik beskriver sig inte nödvändigtvis som ”politikintresserade”. Det gör att forskningen ofta underskattar ungdomars intresse för de här frågorna. Men ungdomar håller sig uppdaterade om vad som händer, inte minst med hjälp av sociala medier. Samtidigt som de uppskattar snabbheten i de sociala medierna ser de också faror i att flödena kan ge en ensidig eller rent av falsk bild av vad som händer.
     Det visar Malin Sveningsson i studien ”It's only a pastime, really”: Young people’s experiences of social media as a source of news about public affairs som nyligen publicerats i tidskriften Social Media + Society.
     Artikeln är publicerad som open access, och går alltså att läsa gratis.

Inga kommentarer: