16 december 2015

Osäker på vad du kan göra i sociala medier? Gör som advokaterna!

Svenska advokatsamfundet har nyligen publicerat ett policydokument om vad advokater kan och bör göra i sociala medier – och kanske framför allt vad de inte ska göra.
     Advokaters verksamhet regleras av såväl lagstiftning som skarpa yrkesetiska regler och en uppfattning om vad som är god sed. Dessutom arbetar de med många gånger ytterst känsliga ärenden, vare sig det gäller brottsmål eller affärsjuridik, och måste skydda sina klientintressen.
     Den nya policyn ”för advokaters användning av sociala medier” är kanske mer ordrik än många av de policydokument jag sett tidigare. Å andra sidan är den grundlig. Och väl värd att läsa även för andra yrkesgrupper som liksom advokater är en profession eller en semiprofession, som läkare, journalister och lärare.

Ladda ner Policy för advokaters användning av sociala medier (pdf).

Inga kommentarer: