30 december 2010

Hej chefredaktör!

År 2011 fyller Forskning & Framsteg 45 år. I dryga 25 år har jag varit prenumerant. Det tänker jag inte vara fortsättningsvis. För när du som chefredaktör – i brevet för att få mig att förnya min prenumeration – skriver att ni kommer att erbjuda mig mer läsning med tio nummer om året, så ser jag istället en uppblåst produkt med mindre innehåll.

Du hänvisar till den modernisering av formen som påbörjades i våras, och skriver att ni nu arbetar vidare med att "också aktualisera tidningens innehåll". Jag kallar det att trivialisera. Ni har också tagit in några annonser; "ambitionen är att de ska informera om produkter och tjänster som ligger i linje med tidningens innehåll". Skitsnack. Förväntningen är att ni ska tjäna pengar genom att sälja mig som publik. Försök inte inbilla mig något annat.

Du skriver vidare att "varje nummer kommer att rymma mer av det mest efterfrågade" och nämner som exempel filosofi, teknik, medicin, astronomi, historia och psykologi. På bekostnad av vad? Naturvetenskapen? Du fortsätter med att "som vanligt får du möta Sveriges och världens främsta forskare". Jag vill inte möta forskarna, jag vill läsa om deras forskning och resultaten av forskningen. Populärvetenskap light gör så många andra så mycket bättre.

Avslutningsvis hävdar du att eftersom utgivningen ökas från åtta till tio nummer per år blir den forskning ni skriver om "mer aktuell" och "mer i takt med tiden". Ja, så kan man också försöka skapa en illusion av att någonting blir bättre. Vad spelar åtta eller tio nummer om året för roll, när ni bevakar ämnesområden där forskningsprojekten vanligtvis löper över flera år? Inte en rad skriver du om att ni samtidigt passar på att höja prenumerationspriset från 498 till 649 kronor – en höjning med 30 procent – och att den rabatt på tio procent som jag tidigare erhållit i egenskap av "trogen prenumerant" (jo, det står så på de gamla förnyelseerbjudandena) i ett slag försvunnit, vilket för mig innebär att en årsprenumeration blir hela 45 procent dyrare. Den premie ni slänger med i paketet, pocketboken "En kortfattad historik över nästan allting" av Bill Bryson, har jag redan läst delar av. På sätt och vis känns valet av premie ändå symptomatiskt; som trogen F&F-läsare fann jag den nämligen på tok för förenklande.

För mig blir det ingen fortsättning.

Ulrika Hedman
tidigare trogen prenumerant
kontakt@eftertankt.com

PS. Återkom gärna till mig den dag ni tar vetenskapsjournalistiken på allvar igen!Relaterade inlägg: Trivialisera inte min favorittidning! (101027)

Inga kommentarer: