4 december 2010

Vad har du för LIX, lille vän?

Jag är ordgalen. Och siffergalen. Och lite allmänt konstig, tror jag. Idag har jag räknat LIX på min blogg.
     LIX står för läsbarhetsindex, och är baserat på antalet ord i varje mening och andelen långa ord (mer än sex bokstäver). Förr (LIX utvecklades på 1960-talet) fick man sitta och räkna för hand. Idag klistrar man in sin text i en ruta på webben och trycker på "Analysera". Dessutom finns en jämförelsetabell för hur man ska tolka sitt resultat. Lättläst à la barnbok, eller krånglig byråkratsvenska?
     Dock tar LIX inte hänsyn till vare sig felstavningar eller grammatik. Eller hur man typograferat texten – fel typografi kan öka svårighetsgraden hur enkelt själva språket än är.

Jag tycker det är konstigt att inte fler använder sig av LIX för att kontrollera sina egna texter. Alltför ofta stöter jag på texter där författaren i sin ansträngning att skriva vad hon/han tror är korrekt bara krånglar till det i onödan. Precis som i den förra meningen, som ju är onödigt lång. Hur skriver du själv, egentligen? 

Hur skriver jag själv? Medelvärdet för texterna här på bloggen är 38, vilket enligt LIX ska tolkas som "lättläst, skönlitteratur, populärtidningar". Jag misstänker dock att många av mina texter på jobbet får ett högre värde; jag är ju trots allt statlig tjänsteman, och språket ska anpassas efter situation och målgrupp.
     Lägst LIX (barnboksnivå) har texterna En pinne, men inte i brasan (20) och Än är vi inte där, tack och lov! (26). Den första nog för att den är såpass kort, den andra antagligen för att jag känner ett behov av att vara extra tydlig när jag beskriver mediernas slentriansexism.
     Högst LIX har texterna Får man tycka vad man vill på Facebook? och Vill individualister bli representerade?. Båda har värdet 49, vilket ändå är inom ramarna för normal tidningstext. 
     Jag noterar också att jag använder ett mycket varierat språk i mina bloggtexter. Det är få ord, förutom prepositioner och pronomen, som förekommer flera gånger. 

Vill du beräkna LIX på dina egna texter? Här hittar du verktyget! Just den här texten har förresten ett LIX-värde på 36, "lättläst, skönlitteratur, populärtidningar". Trots den överdrivet krångliga meningen i andra stycket...

Inga kommentarer: